Uw browser ondersteunt geen JavaScript! Vrienden van Yad Vashem - Stichting vrienden van Yad Vashem

Vrienden van Yad Vashem

Yad Vashem Jeruzalem wordt over de hele wereld gesteund door Vriendenstichtingen, op vrijwillige basis en zonder winstoogmerk.

De Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland stelt zich ten doel:

  • Bijeenbrengen van gelden teneinde de voortzetting van het werk van Yad Vashem Jeruzalem te bevorderen en ondersteunend behulpzaam te zijn.
  • Werven van fondsen, welke kunnen bestaan uit subsidies, donaties, schenkingen, legaten en sponsoring voor evenementen.

De Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland verleent medewerking aan de ceremonie bij uitreikingen van de Israëlische onderscheiding ‘Rechtvaardige onder de volkeren’. Deze eretitel wordt verleend aan niet-Joden, die belangeloos en met levensgevaar Joden hebben gered. De Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland verzendt enige malen per jaar een nieuwsbrief met informatie betreffende Yad Vashem Jeruzalem en met betrekking tot de activiteiten van de stichting zelf. Ook wordt deze website door de stichting beheerd.

Het secretariaat van de stichting is:

St. Vrienden van Yad Vashem Nederland
Biesboschstraat 30/ 1
1078 MT Amsterdam