Uw browser ondersteunt geen JavaScript! Financiële verantwoording - Stichting vrienden van Yad Vashem

Financiële verantwoording

Naam: Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland.
RSIN: 8141.85.563.

IBAN:  NL07 INGB 0003 1609 30
De Stichting is ANBI-gecertificeerd. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Contactgegevens

David Simon – Voorzitter.
Marathonlaan 71,   1183 VC Amstelveen.
E-mail: simondde@xs4all.nl

B.J. Lievendag – Secretaris.
Biesboschstraat 30-1,   1078 MT Amsterdam.
E-mail: YadVashemNederland@gmail.com

Bestuur

David Simon – voorzitter
Betty Lievendag – Secretaris
Abby Israëls – penningmeester
Betty Sondervan – bestuurslid

Beleidsplan

  • Het gedenken van de slachtoffers van de vernietigingsramp alsmede van gemeenschappen, organisaties, instellingen en individuele strijders, die tegen de vijand in opstand kwamen;
  • Studie van en publicatie over de geschiedenis van de vernietigingsramp en het verzet;
  • Het gedenken van edelmoedige niet-Joden, die hun leven en dat van hun naasten, riskeerden om Joden te redden.

Doelstelling

De Stichting heeft als doel een bijdrage te leveren aan het in Jeruzalem gevestigde Herinnerings- en Documentatie Centrum Yad Vashem, een en ander in de ruimste zin van het woord. Hiertoe behoren o.a.:

  • Verkrijgen van financiële middelen, teneinde beoogde projecten bij Yad Vashem mede mogelijk te maken. Hiertoe wordt o.a. twee keer per jaar een Nieuwsbrief uitgegeven en verzonden aan de in Nederland woonachtige Vrienden;
  • Het in samenwerking met de Israëlische Ambassade organiseren van uitreikingen van de onderscheiding “Rechtvaardige onder de Volken” aan niet-Joden, die joden het leven hebben gered.

Activiteiten

  • Deelname door het hele land aan de uitreikingen van de Yad Vashem onderscheiding ‘Rechtvaardige onder de Volken’.
  • Aanwezigheid bij herdenkingsceremonieën zoals de Jom Hasjoah en de Auschwitz-herdenking, herdenkingen in Israël.
  • Vele jaren onafgebroken organisator van de succesvolle tentoonstelling “Geen Kinderspel” met t/m. 2013 het bezoek van meer dan 25.000 leerlingen onder leiding van een leerkracht.

Financiële Verantwoording: ANBI Website 2018 YV

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel Amsterdam ingeschreven onder Nr. 4121.0425.

PRIVACYVERKLARING

De stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking. De stichting houdt een adressenlijst bij in de vorm van een EXCEL-bestand. De adressenlijst wordt door één van de bestuurders beheerd, terwijl een tweede bestuurder inzage heeft. De adressenlijst bevat alleen de namen en adressen van potentiële donateurs; slechts enkelen hebben vrijwillig hun email-adres doorgegeven. De adressen worden alleen gebruikt voor toezending van de nieuwsbrief, dankzegging voor een aanzienlijke gift en sporadisch voor een uitnodiging voor een eigen evenement. De gegevens worden niet aan derden verstrekt: de verzending geschiedt in eigen beheer. Mocht de verzending van de nieuwsbrief ooit worden uitbesteed, dan wordt met de verwerker een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens sturen naar (yadvashemnederland@gmail.com) of aan de secretaris (lievendag.b@gmail.com).